Τίτλος Έργου: Υπογειοποίηση κάδων
Προϋπολογισμός: 592.245,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Διαχείριση απορριμμάτων
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Προμήθεια εννέα (9) καινούριων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης απορριμμάτων σε μεταλλικούς κάδους κοινής χρήσης (1.100 lt)