Τίτλος Έργου: Τεχνικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Δημοτικές Ενότητες
Προϋπολογισμός: 400.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Κτιριακές υποδομές, Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Τεχνικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής (αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, ασφαλτοστρώσεις οδών, κτιριακές υποδομές)