Τίτλος Έργου: Συντήρηση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Συντήρηση – βελτίωση – κατασκευή οδών (κράσπεδα, οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά) στα όρια της ΔΕ Ιωαννίνων
1. Είσοδος Σταυρακίου, οδός Αδαμαντίου Κασιούμη 230μ
2. Λασπότοπος, οδός Τέκμωνος 120μ
3. Βοτανικός, οδός Παλάσκα (2 τμήματα) και οδός Γρηγορίου Μαρασλή. Συνολικά 350μ
4. Βρυσούλα, οδός Ψαρρών 185μ
5. Σεισμόπληκτα, οδός Σάββα Νικολάτου 113μ