Τίτλος Έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Αφορά παρεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης του οδοστρώματος σε ένα δίκτυο οδών της πόλης στις περιοχές :

  1. Βηλαρά – Βαλαωρίτου – 28ης Οκτωβρίου
  2. Λεωφόρος Δημοκρατίας
  3. Λαμπρίδη – Ελένης Ζωγράφου
  4. Ευεργετών, Σαμουήλ, Ζίνη – Καστρισόια, Πινδάρου
  5. Κόμβος Ομήρου