Τίτλος Έργου: Συντήρηση – βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψης – Ανατολικής
Προϋπολογισμός: 35.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Το έργο αφορά τσιμεντοστρώσεις δρόμων μήκους 250μ. στην Τ.Κ. Ανατολικής καθώς και τσιμεντοστρώσεις οδών μήκους 180μ. στην Τ.Κ. Κράψης. Επίσης στην Τ.Κ. Κράψης περιλαμβάνεται επέκταση λιθόκτιστου τοίχου, επισκευή και πλακόστρωση κερκίδων στην πλατεία της εκκλησίας και ανακατασκευή κλίμακας στην είσοδο του παλαιού γκαλτεριμιού.