Τίτλος Έργου: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED
Προϋπολογισμός: 874.500,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Εξοικονόμηση ενέργειας
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχολογίας led για την βελτίωση του οδοφωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας