Τίτλος Έργου: Προμήθεια υλικών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια
Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Προμήθεια πλακών & εργασίες αποκατάστασης σε πεζοδρόμια της πόλης