Τίτλος Έργου: Προμήθεια υλικών και αντικατάσταση φθαρμένων ή/και κατεστραμένων σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους
Προϋπολογισμός: 200.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Αναπλάσεις, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Προμήθεια υλικών & εργασίες συντήρησης σε κοινοχρηστους χώρους της πόλης