Τίτλος Έργου: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και βελτίωση ανοιχτών αθλητικών χώρων
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Ανακατασκευή δύο γηπέδων basket στην Πλατεία Απελευθέρωσης στα Σεισμόπληκτα. Αντικατάσταση τάπητα και μπασκετών, κατασκευή νέας περίφραξης, αποψίλωση όλων των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.