Τίτλος Έργου: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και βελτίωση του ανοιχτού αθλητικού χώρου στην περιοχή Ζευγάρια
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανακατασκευή του γηπέδου basket καθώς και για εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης του ανοιχτού χώρου στην περιοχή Ζευγάρια