Τίτλος Έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος γηπέδων Δ.Κ. Σταυρακίου
Προϋπολογισμός: 35.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Πρόκειται για προμήθεια υλικών συστήματος αυτόματου ποτίσματος, εγκατάστασής του και αποκατάσταση του χλοοτάπητα στα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου Δ.Κ. Σταυρακίου έκτασης 10.203m²