Τίτλος Έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Τ.Κ. Χαροκοπίου
Προϋπολογισμός: 15.000,00€
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Η πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Τ.Κ. Χαροκοπίου