Τίτλος Έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών σε Ανατολή – Παμβώτιδα – Μπιζάνι – Πέραμα
Προϋπολογισμός: 59.200,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Τηλεπικοινωνίες
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Ιωαννιτών μέσω οπτικών ζεύξεων από τη ΔΕ Ιωαννίνων προς :
α.τις ΔΕ Ανατολής – Παμβώτιδας – Μπιζανίου (Πεδινή) – Περάματος και
β. τα Δημοτικά κτίρια στο Νεοχωρόπουλο και στην οδό Μουλαϊμίδου
Οι ζεύξεις θα χρησιμοποιηθούν για να παρασχεθούν δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Υγείας – Πρόνοιας και της Δημόσιας Διοίκησης.