Τίτλος Έργου: Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και ασφάλεια των παιδικών χαρών
Προϋπολογισμός: 613.659,30 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Περίφραξη, τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας, επισκευή και συντήρηση των παλαιών οργάνων και πιστοποίηση πενήντα (50) παιδικών χαρών.
Αφορά παρεμβάσεις για την ασφάλεια, αναβάθμιση και πιστοποίηση σε :
1. 18 παιδικές χαρές στη ΔΕ Ιωαννίνων
2. 7 παιδικές χαρές στη ΔΕ Ανατολής
3. 6 παιδικές χαρές στη ΔΕ Μπιζανίου
4. 11 παιδικές χαρές στη ΔΕ Παμβώτιδας
5. 8 παιδικές χαρές στη ΔΕ Περάματος