Τίτλος Έργου: Πεζοδρομήσεις στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής
Προϋπολογισμός: 95.400,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Κατασκευή πεζοδρομίων μήκους 2 x 500 μέτρα σε δημοτικές οδούς στη Τ.Κ. Πεδινής με τσιμεντόπλακες.