Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας – Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)
Προϋπολογισμός: 36.280.035,09€
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Διαχείριση λυμάτων, Περιβάλλον
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

Η πράξη αφορά την κατασκευή κατά 100% ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων στους οικισμούς Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κάτω Νεοχωρόπουλο συνολικού μήκους περίπου 62 χλμ, την κατασκευή 6 αντλιοστασίων καθώς και την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ.