Τίτλος Έργου: Νέο Νηπιαγωγείο στη θέση «Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία»
Προϋπολογισμός: 1.949.105,00€
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Σχολικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Το έργο αφορά την ανέγερση νηπιαγωγείου δυναμικότητας 50 νηπίων στην οδό Ελένης Ζωγράφου 3 στα Ιωάννινα, τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία του νηπιαγωγείου.