Τίτλος Έργου: Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική (2018)
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι, Αναπλάσεις, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική (λιθόστρωτα, γκαλντερίμια, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων)