Τίτλος Έργου: Μετατροπή γηπέδου Δ.Κ. Πλατανιάς από χώμα σε χόρτο
Προϋπολογισμός: 86.970,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Δημιουργία χλοοτάπητα με σπορά, κατασκευή αρδευτικού δικτύου και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Τ.Κ. Πλατανιάς