Τίτλος Έργου: Κατασκευή πλατείας Ανατολής
Προϋπολογισμός: 860.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι, Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Η πράξη αφορούσε τη δημιουργία πλατείας – πάρκου στην επέκταση του αναπτυσσόμενου οικισμού Ανατολής, για την αναψυχή των κατοίκων της περιοχής.