Τίτλος Έργου: Κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου ΔΚ Ανατολής
Προϋπολογισμός: 165.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Ανατολής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού