Τίτλος Έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων
Προϋπολογισμός: 956.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στις οδούς Σουλίου, Σπύρου Λάμπρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου