Τίτλος Έργου: Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση “Τούμπα” έως τη θέση “Βουνοπλαγιά”
Προϋπολογισμός: 7.675.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Ύδρευση
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

Η πράξη αφορά την κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για την αξιοποίηση πρόσθετων πηγών υδροδότησης των οικισμών του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα θα ολοκληρωθούν τρεις γεωτρήσεις της ΕΤΒΑ που παραχωρήθηκαν για χρήση στον ΣΥΔΚΛΙ από την ΕΤΒΑ, θα κατασκευασθούν νέο αντλιοστάσιο με νέα δεξαμενή υδροδότησης στη θέση Τούμπα, νέο εξωτερικό υδραγωγείο από την Τούμπα μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή στη Βουνοπλαγιά και θα επεκταθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης του ΣΥΔΚΛΙ που ήδη κατασκευάζεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.