Τίτλος Έργου: Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 650.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Κτιριακές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων υποδομών σε ιδιοκτησία του Δήμου Ιωαννιτών επι της οδού Νιάρχου για τη μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών