Τίτλος Έργου: Κατασκευή κεντρικού κόμβου στη Δ.Κ. Κατσικάς
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Διαμόρφωση κόμβου (Οδοποιία – πεζοδρόμια κλπ) στον κεντρικό δρόμο Κατσικάς έναντι παλαιού Δημαρχείου