Τίτλος Έργου: Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων
Προϋπολογισμός: 400.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων