Τίτλος Έργου: Κατασκευή γκαλντεριμιών και αναβάθμιση υποδομών φωτισμού στη Νήσο Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Εξοικονόμηση ενέργειας, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Κατασκευή γκαλντεριμιών και αναβάθμιση υποδομών φωτισμού στη Νήσο Ιωαννίνων