Τίτλος Έργου: Κατασκευή βασικής υποδομής στη νέα επέκταση ΔΚ Πεδινής
Προϋπολογισμός: 179.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης οδών στη νέα επέκταση ΔΚ Πεδινής