Τίτλος Έργου: Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής
Προϋπολογισμός: 180.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Ασφαλτόστρωση οδών συνολικού μήκους 1.400 μέτρων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Πεδινής με κατασκευή βάσης – υποβάσης όπου απαιτείται.