Τίτλος Έργου: Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση ΔΚ Κατσικάς
Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Διαμόρφωση οδών Κουντουριώτου, Μαυρογένους, Τριών Ιεραρχών