Τίτλος Έργου: Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ιωαννιτών – Β’ φάση
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Βελτίωση – κατασκευή της οδού Πανεπιστημίου με εργασίες οδοποιίας, οδοφωτισμού και υδραυλικές εργασίες αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Αφορά την οδό η οποία συνδέει την συμβολή της σημερινής παράκαμψης της πόλης των Ιωαννίνων με την παλαιά παράκαμψη (Βλαχόστρατα) με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων καθώς και την Πανεπιστημιούπολη που ακολουθεί και που βρίσκεται στο τέλος αυτής.