Τίτλος Έργου: Επισκευή στέγης 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Σχολικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Το έργο αφορά την επισκευή της στέγης του 5ου βρεφονηπιακού σταθμού για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα υγρασίας που έχει εμφανισθεί στο κτίριο