Τίτλος Έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015
Προϋπολογισμός: 324.502,57 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Σχολικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Κατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο του 8ου Λυκείου Ιωαννίνων
Κατασκευή στέγης στο σχολικό συγκρότημα του 8ου Λυκείου
Κατασκευή στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Κατσικάς
Αντικατάσταση δαπέδων στο Δημοτικό Σχολείο Πεδινής
Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στον Παιδικό Σταθμό Λακκωμάτων
Επισκευές βλαβών που προέκυψαν από σεισμό σε σχολικά συγκροτήματα της ΔΕ Ιωαννίνων