Τίτλος Έργου: Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κτιριακές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Επισκευή δημοτικών WC με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογική, υδραυλική, είδη υγιεινής, πλακίδια τοίχων και δαπέδων)