Τίτλος Έργου: Επισκευή και βελτίωση σχολικών κτιρίων στη Δ.Κ. Ιωαννίνων 2016-2017
Προϋπολογισμός: 360.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Σχολικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες συντήρησης και επισκευής διαφόρων σχολικών συγκροτημάτων