Τίτλος Έργου: Επισκευή και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δημ. Ενοτήτων Παμβώτιδας – Ανατολής – Μπιζανίου – Περάματος 2016-2017
Προϋπολογισμός: 200.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Σχολικές υποδομές

Το έργο αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και βελτίωση των σχολικών κτιρίων των Δημ. Ενοτήτων Παμβώτιδας – Ανατολής – Μπιζανίου – Περάματος