Τίτλος Έργου: Επισκευή και βελτίωση ανοιχτών και κλειστών αθλητικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα 2016-2017
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Σχολικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και τη βελτίωση ανοιχτών και κλειστών αθλητικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα