Τίτλος Έργου: Επέκταση – Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης
Προϋπολογισμός: 7.300.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Διαχείριση λυμάτων
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές της πόλης των Ιωαννίνων που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης. Παράλληλα στις ίδιες περιοχές θα κατασκευαστούν και δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων. Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει :
i. Βαρυτικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.
ii. Καταθλιπτικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.
iii. Αντλιοστάσια λυμάτων – επέκταση αντλιοστασίων παραλίμνιας ζώνης και εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και προσθήκη συστήματος “Scada” για το σύνολο των αντλιοστασίων λυμάτων.