Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον οδοφωτισμό
Προϋπολογισμός: 220.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Εξοικονόμηση ενέργειας
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του παρόντος έργου αφορούν την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας του δημοτικού φωτισμού κεντρικών αρτηριών του Δήμου Ιωαννιτών. Οι επιμέρους ενέργειες αφορούν στην αντικατάσταση των φωτιστικών και των λαμπτήρων και στην εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης του οδοφωτισμού.