Τίτλος Έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Πνευματικού κέντρου Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 560.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Εξοικονόμηση ενέργειας
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του παρόντος έργου τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών