Τίτλος Έργου: Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων
Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

Οι δράσεις περιλαμβάνουν :

  • Δράσεις ανάπλασης, αποκατάστασης και ανάδειξης ευαίσθητων οικοσυστημάτων
  • Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου
  • Παρεμβάσεις ορθολογικής διαχείρισης ελεύθερου δημόσιου χώρου
  • Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου