Τίτλος Έργου: Εκσυγχρονισμός θεατρικής σκηνής του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 1.970.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Πολιτισμός - Τουρισμός
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Με το παρόν έργο ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός μεταλλικού πύργου, ο οποίος φιλοξενεί τους μηχανισμούς μιας σύγχρονης Θεατρικής σκηνής, τον φωτισμό, την πυρόσβεση και το πέτασμα πυρασφάλειας, τους μηχανισμούς των οπτικών χαράξεων και την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της. Επίσης εγκαταστάθηκε ο εξοπλισμός εικόνας και ήχου.

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις δίνουν τη δυνατότητα στη Θεατρική Σκηνή του Πνευματικού Κέντρου να φιλοξενήσει μία πληθώρα εκδηλώσεων όπως είναι Θεατρικές παραστάσεις, Συνέδρια, Ομιλίες, Συναυλίες, Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και προβολές κινηματογραφικών ταινιών, ικανοποιώντας τις πιο σύγχρονες σκηνοθετικές απαιτήσεις.