Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου
Προϋπολογισμός: 217.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι, Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν την αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας και την πλακόστρωση περιμετρικών δρόμων επιφάνειας ώστε να αποτελέσουν ενιαίο κοινόχρηστο χώρο, στον οικισμό Ασβεστοχωρίου Ιωαννίνων.