Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου και κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμού Χαροκοπίου
Προϋπολογισμός: 330.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Στα πλαίσια της παρούσας πράξης εκτελέστηκαν οι απαραίτητες εργασίες, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κάτω από το παλαιό Δημοτικό Σχολείο καθώς και κοινόχρηστων χώρων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Χαροκοπίου Δήμου Ιωαννιτών