Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Εφύρας – Βελουχιώτη)
Προϋπολογισμός: 503.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Με την παρούσα πράξη ολοκληρώνεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου κόμβου μορφής Τ με κατασκευή νέου κόμβου κυκλικής μορφής στη συμβόλη των οδών Βελουχιώτη, Εφύρας, Περιβλέπτου και Πανδωσίας επιτυγχάνοντας τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας στο οδικό σύστημα του οικισμού.