Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ Δημοτικών Σχολείων Μουζακαίων
Προϋπολογισμός: 654.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι, Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν με την παρούσα πράξη αφορούν τη διαμόρφωση – ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου, συνολικής έκτασης 1.850 m² περίπου στον οικισμό Μουζακαίων Ιωαννίνων, ώστε να λειτουργήσει ως πλατεία, χώρος διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων και χώρος παιδικής χαράς.