Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Ανατολής
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν με το παρόν έργο αφορούν τη διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στην επέκταση του οικισμού Ανατολής και την οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση οδών, κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν και εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.