Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση εισόδου πόλης Ιωαννίνων από Λεωφόρο Γράμμου
Προϋπολογισμός: 450.000,00€
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Οδοποιία, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Ανακατασκευή και αναβάθμιση της εισόδου πόλεως – Λεωφόρος Γράμμου – από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό 8ης Μεραρχίας εως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.