Τίτλος Έργου: Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας
Προϋπολογισμός: 1.123.224,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Πολιτισμός - Τουρισμός
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Το έργο αφορά στη δημιουργία διαδραστικού χώρου ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας στο κτιριακό συγκρότημα του ΚΕΠΑΒΙ στα Ιωάννινα, στην οδό Αρχ. Μακαρίου 11.
Πρόκειται για υφιστάμενο τμήμα κτιρίου, στο οποίο εκτελέστηκαν οι προτεινόμενες με τη μελέτη εργασίες, με τις οποίες δημιουργήθηκε ο χώρος της διαδραστικής αίθουσας, ικανοποιώντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για τέτοιου είδους κτίρια.