Τίτλος Έργου: Βελτίωση υποδομών στις ΔΚ Σταυρακίου, Νεοχωροπούλου, Μαρμάρων
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Βελτίωση στις ΔΚ Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων (Οδικού δικτύου, αθλητικών χώρων, κοινόχρηστων χώρων)